Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 
Fruitbomen rooien

Oude fruitbomen of fruitbomen die ziekelijk groeien, nauwelijks vruchten dragen of waarvan de vruchten klein blijven, onvoldoende kleuren en de smaak minder goed is, kunnen beter verwijderd worden.
Ook de snoei en onderhoud van deze fruitbomen kost meer tijd dan bij jonge, meer ziektetolerante fruitbomen.

Het rooien of verwijderen van oude bomen vraagt meestal veel werk. Zorg er ook voor dat de meeste wortels verwijderd worden. Achterblijvende wortels gaan namelijk beschimmelen en gifstoffen (toxine) afgeven zodat een goede hergroei van nieuwe bomen afgeremd wordt. Na het verwijderen van de oude fruitboom kan de grond plantklaar gemaakt worden. 

Voorbereiding op het rooien
Verwijder eventueel eerst de boompalen en het bindmateriaal.
Zaag of knip met een takkenschaar de onderste hinderende takken weg, zodat je vlot aan de stam kan werken. Laat de stam zo hoog mogelijk en kort deze niet of slechts beperkt in, zodat je een betere houvast hebt bij het omver duwen van de uitgegraven boom.

Het uitgraven of rooien van een fruitboom

Maak op ongeveer 60-80 cm van de stam een grote greppel en steek alle wortels door. Maak die greppel ca 50 cm diep en probeer onder het wortelgestel te graven zodat de boom los komt te staan.

Met behulp van een stevig en lang touw en vooral veel mankracht trekken we de boom in de goede valrichting.
Zorg er wel voor dat het touw lang genoeg is, zodat je niet onder de vallende boom kunt komen.

Verwijderen oude boomwortels
Probeer zoveel mogelijk de wortels van die oude fruitboom te verwijderen uit de grond. De wortels die achterblijven geven een toxine (gifstof) af en verhinderen een vlotte hergroei van nieuwe geplante fruitbomen. Verzamel anorganisch materiaal zoals plastiek, bindbuis, blikjes en stenen en verwijder deze materialen.

Grondbewerkingen na het rooien
Het bodemleven verbeteren met compost geeft een betere groei van nieuw geplante fruitbomen.
Bewerk de grond niet te diep, want dat is nadelig voor het bodemleven. De ondiep bewerkte grond kan dan geëffend worden.
Uiteindelijk kan er ca 1-2 cm compost bovenop de grof gespitte grond gelegd worden, zodat het bodemleven kan verbeteren. Soms wordt aangeraden de compost oppervlakkig (ondiep) in te werken.
Meer informatie over fruitbomen planten kunt u hier vinden.

Stormschade in boomgaard
Wanneer een fruitboom, door bijvoorbeeld een storm, is omgewaaid dan kun je het beste de boom laten liggen. De boom heeft vaak een gedeelte van zijn wortels verloren, ga je deze boom direct weer rechtopzetten dan is de kans groot dat er nog meer schade ontstaat. Het is daarom beter de boom te laten liggen en de juiste verhouding tussen takken en wortelgestel terug te brengen door takken eraf te snoeien en vruchten er afhalen. De fruitboom wordt pas weer overeind gezet als de boom volledig in winterrust is, dan is de kans op herstel namelijk het grootst.

Bij een zwak groeiende boom, vaak met een paal die bij een storm afbreekt, kan het zijn dat soms 50% van de wortels zijn afgebroken. Als we deze boom, vol in het blad en met vruchten, weer overeind trekken, dan zal verdamping van vocht door de bladeren erg groot worden met alle gevolgen van dien. Wanneer deze boom in december overeind gezet wordt en goed wordt bijgesnoeid, dan is de kans op herstel het grootst.

Wanneer deze boom in december overeind gezet wordt en goed wordt bijgesnoeid, dan is de kans op herstel het grootst. Bij scheefgewaaide bomen die weer rechtop zijn gezet dien je de wortels aan de andere kant van de boom door te steken. Dan kunnen de wortels zich weer vormen, rondom. Wat er voor zal zorgen dat de boom veel steviger komt te staan.

 
Adverteren

Bezoekers

We hebben 48 gasten online